Logoja e Itself Tools
itselftools
Bashkoni skedarët PDF

Bashkoni Skedarët PDF

Bashkoni shumë skedarë PDF në një PDF të vetëm. Mjetet tona PDF nuk i transferojnë skedarët tuaj përmes internetit pasi operacionet në skedarët tuaj kryhen nga vetë shfletuesi. Privatësia dhe siguria juaj mbrohen në mënyrë optimale.

Veçori imazhin e seksionit

Prezantimi

Mjetet PDF është një koleksion mjetesh PDF që ju lejojnë të kryeni operacionet më të zakonshme dhe të dobishme në skedarët PDF. Mjetet tona janë unike: ato nuk kanë nevojë t'i transferojnë skedarët tuaj në një server për t'i përpunuar ato, operacionet e kryera në skedarët tuaj kryhen në nivel lokal nga vetë shfletuesi.

Mjete të tjera PDF në internet zakonisht i dërgojnë skedarët tuaj në një server për t'i përpunuar ato dhe më pas skedarët që rezultojnë shkarkohen përsëri në kompjuterin tuaj. Kjo do të thotë se në krahasim me mjetet e tjera PDF, mjetet tona janë të shpejta, ekonomike në transferimin e të dhënave dhe anonime (privatësia juaj është plotësisht e mbrojtur pasi skedarët tuaj nuk transferohen në internet).

Imazhi i seksionit të aplikacioneve në ueb